Teklif Formu

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Elektrot Kaynak

Bir dolgu malzemeleri (elektrod) ile ana malzeme arasında bir elektrik arkı oluşturulması ile yapılan yönteme elektrik ark kaynağı denir. DC veya AC kaynak ile yapılabilmektedir. Klasik elektrodlar ile yapılabilir ve ayrıca gaz korumalı olan örtülü elektrodlar ile de kaynak yapılabilir.