Teklif Formu

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Tesfiye

Tesviyecilik tanımdan da anlaşılacağı üzere eğeleme, markalama, delme, klavuz ve pafta çekme, tornalama, frezeleme, ölçme v.b. işlemleri kapsamaktadır. Tesviyeci tezgahında, tezgah mengenesi, eğe çeşitleri, ölçü kontrol aletleri, teknik resim v.b. alet edevatlar bulunur.