Teklif Formu

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

TİG Kaynak

TIG kaynağında en sık kullanılan koruyucu gaz argondur (l1). Saflık oranının en az %99,95 olması gerekir. Ancak alüminyum veya bakır gibi çok iyi ısı iletkenliğine sahip metallerde helyum (l2) kullanılır. Koruyucu gaz olarak helyum kullanıldığında ark daha sıcak olur